Úsvit kozmického veku

Hvezdáreň v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Ponúka program v digitálnom planetáriu Ú S V I T   K O Z M I C K É H O  V E K U

Neuveriteľne presná rekonštrukcia dobývania vesmírneho priestoru vás zoznámi s udalosťami od letu prvého umelého satelitu Sputnik, cez pristátie človeka na Mesiaci a budovanie Medzinárodnej vesmírnej stanice až po budúce misie na Mars. Buďte aj vy svedkami týchto veľkolepých momentov a nechajte sa inšpirovať snažením mnohých mužov a žien, ktorí stáli za úsvitom kozmického veku.

Dĺžka programu : 41 minút, vhodné pre žiakov 4. až 9. ročníka, počet žiakov 25 až 30 na prezentáciu

v A S T R O N Á R I U prenosnom digitálnom planetáriu program doplníme pohľadmi na aktuálnu hviezdnu oblohu

Požiadavky : priestor 10 x 10m, výška 4m, prístup k elektrickej energii, čistá podľaha

Viac informácii : Tel. 038/7497108 e-mail: hvezdap@hvezdaren.sk, hvezdarpartizanske@gmail.com

Úsvit kozmického veku