Vesmír očami detí 2023

Vesmír očami detí 2023

Súťaž prebehne v dvoch etapách:

 

1. etapa - regionálne kolo

2. etapa - celoslovenské  kolo

 

Podmienky súťaže:

 

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

1. kategória – materské školy

2. kategória - 0. - 4. ročník ZŠ

3. kategória - 5. - 9. ročník ZŠ

4. kategória - základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ

5. kategória - základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ

Presné pravidlá pre zapojenie sa do súťaže a vzor na vyplnenie údajov nájdete v prílohe vo forme PDF 

ministerstvo kultúry