Vesmír očami detí 2024

Vesmír očami detí 2024

Súťaž prebehne v dvoch kolách:

  1. kolo

- okresné kolá (spádová oblasť);

- zahraničné kolá - pre Slovákov žijúcich v zahraničí (krajina)

Informácie o zahraničnom kole: https://www.iseia.eu/vesmír

  1. kolo

- celoslovenské  kolo s účasťou Slovákov žijúcich v zahraničí

Podmienky súťaže:

Súťažiť sa bude v piatich kategóriách:

  1. kategória – materské školy
  2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1. – 4. ročník osemročného gymnázia
  4. kategória – základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória – základné umelecké školy - 5. – 9. ročník ZŠ 

Štatút súťaže a vzor na vyplnenie zadnej strany výkresu sú na stiahnutie pod príspevkom