Vesmír plný vedomostí 2023

Aký je vesmír, čo o ňom vieme?

Tieto a ďalšie otázky sú náplňou už tradičnej kvízovej súťaže " Vesmír plný vedomostí", ktorú pripravuje Hvezdáreň v Partizánskom aj v roku 2023


Hvezdáreň v Partizánskom, v snahe podporiť záujem školopovinnej mládeže o súťaže, pripravila aj na školský rok 2023/2024  vedomostnú súťaž pre žiakov 5. ročníka pod názvom „Vesmír plný vedomostí“.

 

Cieľom súťaže je podnietiť záujem o astronómiu, geografiu, prírodovedu a ostatné technické a prírodné vedy.

 

Súťaž bude prebiehať formou kvízu a je určená jednotlivcom, žiakom 5. ročníka základných škôl z okresu Partizánske a jeho blízkeho okolia. Počet súťažiacich z jednej triedy nie je obmedzený počtom.

 

Vyhodnotenie súťaže zabezpečuje porota pozostávajúca z pracovníkov Hvezdárne v Partizánskom.

 

Otázky nie sú iba z učiva preberaného v škole, ale sú rozšírené o otázky primerané veku súťažiacich.


Termíny súťaže:

CVC Bánovce nad Bebravou 4.12.2023 od 12:00

Hvezdáreň v Partizánskom   7.12.2023 od 12:00


Prihlášku(návratku) do súťaže nájdete pod príspevkom vo formáte PDF