Vyhodnotenie súťaže "VESMÍR PLNÝ VEDOMOSTÍ" 2022

Vyhodnotenie súťaže "VESMÍR PLNÝ VEDOMOSTÍ" 2022

Aký je vesmír, čo o ňom vieme, tieto a ďalšie otázky boli náplňou kvízovej súťaže " Vesmír plný vedomostí", ktorú pripravila Hvezdáreň v Partizánskom aj v roku 2022

Pre okres Partizánske sa súťaž konala 8.12.2022 tradične v priestoroch hvezdárne a žiaci okresu Bánovce n. Bebravou mali možnosť zapojiť sa do súťaže prostredníctvom Centra voľného času v Bánovciach dňa 14.12.2022. Vedomosti boli naozaj pomerne vyrovnané o čom svedči celkové bodové hodnotenie. V Bánovskom okrese sa do súťaže zapojilo 10 súťažiacich, v okrese mesta Partizánske ich bolo 5, čo je vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu s veľkým počtom zatvorených základných škôl aj tak pekné číslo.
Všetkým zapojeným žiakom ale aj ich sprevádzajúcim učiteľom ďakujeme za účasť  a najlepším žiakom gratulujeme za dosiahnuté výsledky, za ktoré boli samozrejme ohodnotení zaujímavými vecnými cenami. 

Vyhodnotenie "Vesmír plný vedomostí" 8.12.2022 Partizánske

VPV PE

Okres Partizánske

Por.č.

Meno a priezvisko

Škola

Celkovo

body

Poradie

1.

Adela Suláková

Žabokreky nad Nitrou

28,5

1.miesto

2.

Dávid Rybár

Žabokreky nad Nitrou

27

3.miesto

3.

Hana Mäsiarová

MŠ a ZŠ Malinovská PE

28

2.miesto

4.

Tia Trčová

MŠ a ZŠ Malinovská PE

26,5

 

5.

Michaela Kokavcová

MŠ a ZŠ Malinovská PE

24

 

 

Vyhodnotenie "Vesmír plný vedomostí" 14.12.2022 Bánovce n. Bebravou

VPN BN

Okres Bánovce nad Bebravou

Por.č.

Meno a priezvisko

Škola

Celkovo

body

Poradie

1.

Kikuš Pavol 

ZŠ Rybany

29

 

2.

Kováčová Linda

ZŠ Rybany

24,5

 

3.

Caková Johana

ZŠ Zlatníky

23,5

 

4.

Novotka Šimon

ZŠ Zlatníky

24,5

 

5.

Kern Marko 

ZŠ Slatina nad Bebravou

27

 

6.

Ivan Čerňanský

ZŠ Slatina na d Bebravou

30

2.miesto

7.

Samuel Ševčík

ZŠ Gorazdova BN 

24,5

   

8.

Karin Kršková

ZŠ Gorazdova BN

29,5

3.miesto

9.

Gajdošík Oliver

ZŠ Partizánska

31

1.miesto

10.

Igaz Jakub 

ZŠ Partizánska

27

 

Fotogaléria

15 fotografií