Vyhodnotenie súťaží "Fantasy asteroid day" a "Misia na asteroid"

Vyhodnotenie súťaží "Fantasy asteroid day" a "Misia na asteroid"

„Asteroidy hrajú vo vedeckej fantastike niekoľko potenciálnych rolí, predovšetkým ako miesta, ktoré by mohli ľudia kolonizovať, ako zdroje na ťažbu minerálov, ako nebezpečenstvo, s ktorým sa stretávajú vesmírne lode pohybujúce sa medzi dvoma ďalšími bodmi a ako hrozba pre život na Zemi v dôsledku možného dopadu“

Pri príležitosti medzinárodného Dňa asteroidov 2022, Hvezdáreň v Partizánskom vyhlásila literárnu a výtvarnú súťaž zameranú na tému planétok-asteroidov.

Do 30. júna 2022  mali žiaci Trenčianskeho kraja šancu zapojiť sa do literárnej súťaže „Fantasy asteroid day“ a výtvarnej súťaže „Misia na asteroid“

 

Cieľom súťaže bolo zvýšiť povedomie širokej verejnosti o vážnej a tichej hrozbe, ktorú pre ľudstvo predstavujú asteroidy a sprístupniť ho práve prostredníctvom zaujímavej sci-fi/fantasy poviedky.

V rámci literárnej súťaže nám prišlo 10 príbehov, z ktorých porota musela vyhodnotiť 5 najlepších prác, pričom hlavné slovo v posúdení diel mala prvá dáma slovenskej sci-fi literatúry Mgr. Jana Plauchová.

 

Vyhodnotenie literárnej súťaže „Fantasy asteroid day“:

 

1.miesto- Magdaléna Pastieriková

2.miesto- Lukáš Streicher

3.miesto- Samo Labuda

4.miesto- Mia Rozvadská

5.miesto- Andrea Večerková

 

Do výtvarnej súťaže „Misia na asteroid“ sa zapojilo celkom 58 žiakov, z ktorých porota vyhodnotila 10. najlepších výtvarných prác.

 

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Misia na Asteroid“:

 

Lea Karlíková

Lenka Centová

Tia Trčová

Tatiana Foltánová

Hanka Kuricová

Anabelka Grenčíková

Lea Mrižová

Veronika Magátová

Alexander Sedúch

Sofia Drevená

Sofia Beňušková

 

Slávnostné vyhodnotenie a  odovzdávanie cien sa uskutočnilo 30. septembra 2022 v priestoroch Mestskej  knižnice Partizánske, kde si žiaci osobne prevzali vecné ceny, pamätné sošky ,,Malého princa“ spolu s diplomom. Ceny si prevzali z rúk ,,ambasádorky,, súťaže, odbornej pracovníčky Hvezdárne a planetária M.Hella v Žiari n. Hronom - Mgr. Jany Plauchovej, učiteľky ZUŠ v Partizánskom - Vladimíry Hlavnovej Šorcovej a riaditeľa Hvezdárne v Partizánskom - Vladimíra Meštera. Vzhľadom na veľmi pozitívne reakcie a počet zapojených žiakov, môžeme už dnes prezradiť, že v nasledujúcom ročníku by sme radi pretavili tohtoročné skúsenosti do celoslovenskej literárnej a výtvarno/kreatívnej súťaže venujúcej sa práve tejto zaujímavej a inšpiratívnej téme, ktoré planétky/asteroidy ponúkajú. 

Ešte raz by sme chceli veľmi pekne poďakovať všetkým zúčastnením žiakom a pogratulovať výhercom a samozrejme veľká vďaka patrí aj všetkým, ktorí prispeli svojím pričinením k úspešnému zorganizovaniu pilotného, prvého ročníka súťaží „Fantasy asteroid day“ a „Misia na asteroid“

Fotogaléria

16 fotografií