Cenník platný od 1. 10. 2023

Vstupné – exkurzie

Druh vstupného
EUR 
deti MŠ, telesne postihnutí 1,00/osoba
žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí,dôchodcovia 2,00/osoba
pedagogický dozor ( 1 pedagóg na 10 detí ) zdarma
3-D projekcia(v cene je zahrnutá cena za 3D okuliare) 3,00/osoba
exkurzia spojená s posedením pri ohnisku 3,00/osoba
Prenosné digitálne planetárium ASTRONÁRIUM (45 min. program)            
3,00/osoba

 Vstupné – večerné pozorovania, celonočné pozorovania

Druh vstupného
EUR 

večerné pozorovanie

2,00/osoba

celodenný program s pozorovaním

    10,00/osoba

celonočné pozorovanie s pobytom

10,00/osoba

pozorovanie mimo ponúkané termíny (streda, piatok)

2,00/osoba+10€*

 * Pre pozorovanie a návštevu hvezdárne mimo otváracích hodín je základný poplatok 10.-€,

    ku ktorému je potrebné pripočítať cenu vstupného 2.-€ na osobu

 

Kultúrnymi poukazmi, môžete na hvezdárni uhradiť, len základné vstupné. (2€)

 

Prezentácie, videoprojekcia, pozorovonia mimi hvezdárne:

Druh vstupného
EUR 

workshopy s papierovými modelmi

5,00/osoba

pozorovanie s ďalekohľadom

2,00/osoba

Prenosné digitálne planetárium

3,00/osoba