Hviezdna osada Orión

Ponúkame ubytovanie v šiestich samostatných bunkách po štyroch, odkladacie skrinky     kuchynka, klubovňa v hlavnej budove dostupná do 22:00. (budova sa na noc zamyká), sociálne zariadenie v areáli v sanitarnej bunke. ( toalety +  sprcha). V areáli sa nachádza kryté ohnisko, kde si môžu ubytovaní posedieť a poopekať si.

PROGRAM
- praktické poznávanie objektov hviezdnej oblohy (súhvezdí, planét, objektov vzdialeného vesmíru neozbrojeným okom a ďalekohľadom). Prednáška na aktuálnu tému (doplnenie učiva z prírodovedy, zemepisu a fyziky).

VIRTUÁLNE PLANETÁRIUM
- počítačová hviezdna obloha, simulácia astronomických úkazov.

VIDEOPROJEKCIA
astronomických a sci-fi filmov, 3D VÍZIA, ASTROkvíz.

Prenosný vesmír                                                                                                    astronomický simulátor hviezdnej oblohy. (len pri min počte 15 detí) k tejto možnosti je potrebné prirátať 2€.

Pre spestrenie a vyplnenie času môžete navštíviť náučný chodník Bielické bahná, ktorý bol nadáciou Ekopolis  v roku 2011 vyhlásený za Oázu roka.

Kryté ohnisko