Prenosný Vesmír

Ponúkame Vám zážitkovú fyziku.

Optická tabuľa – vizualizuje funkcie základných optických prístrojov (lupa, ďalekohľad Keplerov, Galileiho, fotoaparát), funkciu oka, jeho chyby a ich korekciu, zákon odrazu a lomu svetla a iné.

Ďalekohľady – šošovkový a zrkadlový. Prostredníctvom  stavebnice, si postavíme gallileoskop.

V prípade jasného počasia doplníme prezentácie pozorovaním  Slnka,
slnečnej fotosféry a slnečných
protuberancií.

prenosný vesmír

V digitálnom prenosnom planetáriu ilustrujeme a prezentujeme vedu, astronómiu, kozmonautiku. Prostredníctvom planetárneho laboratória doplníme učivo prírodovedy, geografie, fyziky, biológie, informatiky a kozmonautiky

Viac v prílohe na stiahnutie