Festival 4 živlov 2024

Termín: od 12.2.2024 do 27.5.2024

 FESTIVAL ŠTYROCH ŽIVLOV AMAVET 2024

Hravá vedecko-technická súťaž pre šikovných žiakov základných škôl.

Ponúkame vašim žiakom základných škôl skvelú príležitosť bádať a pritom sa hrať. Ide o cieľavedomú tvorbu vlastného vedátorského projektu, s ktorým si žiaci môžu porovnať výsledky bádania so svojimi rovesníkmi a vyhrať celoslovenskú súťaž vedátorov.

V tomto roku vyhlasujeme už 7. ročník súťaže Festival 4 živlov AMAVET 2024 (F4Ž 2024), ktorý sa uskutoční v piatok 14. júna 2024.

Pre tých učiteľov – mentorov svojich žiakov, ktorí netrpezlivo očakávajú vyhlásenie F4Ž 2024, uvádzame dôležitú informáciu, že prihlasovať projekty svojich žiakov budú môcť od 15. februára 2024.

viac informácií na:

https://www.amavet.sk/festival-styroch-zivlov/