Hvezdáreň v Partizánskom

Príroda plná vedomostí 2023

Termín: od 10.2.2023 do 16.2.2023

Príroda plná vedomostí, zábavno–vedomostná súťaž pre žiakov 4. ročníkov základných škôl. Súťaž je určená pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o prírodovedu, astronómiu a majú všeobecný prehľad.

Miesto konania

CVČ Bánovce nad Bebravou, Hvezdáreň v Partizánskom

Organizátor

www.hvezdaren.sk