Príroda plná vedomostí 2024

Termín: od 6.2.2024 do 8.2.2024

HVEZDÁREŇ  v PARTIZÁNSKOM

pozýva žiakov 4. ročníka na zábavno-vedomostnú súťaž:

Príroda plná vedomostí

Súťaž sa uskutoční:

6. 2. 2024(utorok) o 9:00hod. v priestoroch hvezdárne.

8. 2. 2024(štvrtok) o 11:00hod. v priestoroch CVC Bánovce nad Bebravou.

(každú triedu zastupuje dvojčlenné družstvo)

Súťaž je určená pre žiakov, ktorí sa zaujímajú o prírodovedu, astronómiu a majú všeobecný prehľad.

 

banner

Návratky na stiahnutie nájdete dole pod príspevkom. 

Miesto konania

Hvezdáreň v Partizánskom, CVČ Bánovce nad Bebravou

Organizátor

Hvezdáreň v Partizánskom