STAR CITY - Hviezdne mesto Partizánske

STAR CITY - Hviezdne mesto  Partizánske

Termín: od 7.9.2019, 18:00 do 7.9.2019, 22:00

Mesto Partizánske je jedným z miest, na pôde ktorého sa nachádza špecializované astronomické zariadenie – hvezdáreň. Cieľom podujatia je bezplatne sprístupniť obyvateľom mesta priestory a prístrojovú techniku na hlbšie oboznámenie sa s blízkym a ďalekým vesmírom.  V ponuke je pozorovanie dennej a nočnej oblohy.

Miesto konania

Hvezdáreň v Partizánskom

Zabezpečuje

Hvezdáreň v Partizánskom

Organizátor

Hvezdáreň v Partizánskom