Súťaž - Čo vieš o hviezdach? 2024

Súťaž - Čo vieš o hviezdach? 2024

Termín: od 1.2.2024 do 30.4.2024

Čo vieš o hviezdach?

 

Súťaž je akceptovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami

 

Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:

  1. kategória- žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
  2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník; 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
  3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia

 

Súťaž je určená pre jednotlivcov, všetkých záujemcov o astronómiu. Obsahovú náplň budú tvoriť otázky z nasledujúcich okruhov: všeobecná astronómia, astrofyzika, história astronómie, slnečná sústava, astronomické prístroje, využitie kozmonautických prostriedkov v astronómii.

 

Priebeh súťaže:

Súťaž bude trojstupňová:

  1. Okresné, resp. regionálne kolá

Organizačne zabezpečia:

hvezdárne, astronomické kabinety, osvetové strediská, centrá voľného času, regionálne kultúrne centrá

 

  1. Krajské kolá

Organizačne zabezpečia:

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo – Nitriansky kraj

Slovenské planetáriá o.z. – Bratislavský kraj

Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika Hlohovec – Trnavský kraj

Hvezdáreň v Partizánskom – Trenčiansky kraj

Krajská hvezdáreň v Žiline – Žilinský kraj

Hvezdáreň v Banskej Bystrici organizačná súčasť KHaP M. Hella  v Žiari nad Hronom – Banskobystrický kraj

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum  Michalovce – Košický kraj

Hvezdáreň a planetárium v Prešove – Prešovský kraj

 

III. Celoslovenské kolo

Organizačne zabezpečí Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove

Postupový kľúč:

Do krajských kôl budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v okresných resp. regionálnych kolách. Do celoslovenského kola budú postupovať jednotlivci umiestnení na 1. až 3. mieste v krajských kolách.

Porota:

  1. Pre okresné kolá menuje porotu organizátor okresného kola v príslušnom okrese.
  2. Pre krajské kolá menuje minimálne trojčlennú porotu organizátor krajského kola v príslušnom kraji pre každú kategóriu zvlášť.
  3. Pre celoslovenské kolo menuje päťčlennú porotu generálny riaditeľ Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove pre každú kategóriu zvlášť

Štatút na stiahnutie vo formáte PDF nájdete pod príspevkom.