Upgrade sondy New Horizon

Upgrade sondy New Horizon

Kosmických sond, ktoré sa dostali až k hraniciam slnečnej sústavy je málo. Konkrétne len sondy Voyager 1,2 a Pioneer. Tieto sondy nesú tzv. zlatú dosku(disk), na ktorom sú nahrávky pozdravov zo Zeme, vo viacerých jazykoch a rovnako aj dalšie informácie o Zemi.

Jon Lomberg, otec zrodu tejto zlatej dosky, dostal minulý rok podobný nápad pre sondu New Horizon, ktorá má na budúci rok doletieť k trpasličej planéte Pluto. Keď New Horizons splní svoje úlohy dôjde k vyprázdneniu jeho pamäte. Do nej by sa potom mohol nahrať podobný odkaz ako na spomínanej zlatej doske. Odkaz by bol určený pre potencionálneho mimozemského nálezcu. Na začiatku roku 2015 by ľudia z celého sveta mohli začať posielať návrhy a následne hlasovať o obsahu takejto pošty.

Viac na:

na domovskej stránke sondy