Život na povrchu ISS

Život na povrchu ISS

Ľudstvo už dlhú dobu trápi, či existuje život vo vesmíre. Nikdy by nás ale nenapadlo, že život existuje aj v nehostinnom vesmírnom vákuu. Tento náš omyl sa teraz pokúšajú vyvrátiť ruskí vedci, ktorí učinili v skutku unikátny objav.

 

Tvrdia, že analýzou vzoriek, zozbieraných z povrchu vesmírnej stanice, objavili malé stopy planktónu. Nikomu však nie je známe, ako sa tam ten planktón dostal. Výsledky doterajších experimentov potvrdzujú, že niektoré organizmy sú schopné prežiť vystavenie otvoreného vesmíru. Štúdie tiež potvrdzujú, že niektoré organizmy sú schopné vybudovať si odolnosť a dokonca rásť v extrémnych podmienkach, akými je vesmírne vákuum, nízka teplota, radiácia a mnoho ďalších. Ruskí vedci tvrdia, že sa týmto objavom budú hlbšie zaoberať.

 

Zaujímavosťou je, že druh planktónu, ktorý bol na medzinárodnej vesmírnej stanici objavený, je rozdielny od toho, ktorý sa nachádza v Baikonúrskom kozmodrome v Kazachstane. Práve z tohto miesta sú vysielané zásobovacie misie pre ISS. Vedci dodávajú, že niektoré vzdušné prúdy sa môžu dostať až ku stanici. Momentálne sa však rozhodujú, či vyslať špeciálnu misiu pre vyčistenie povrchu stanice od všetkých nečistôt, ktoré sa na ňu za tie roky nachytali.

 

Povrch stanice je momentálne silne kontaminovaný, odpadovými produktmi z priletujúcich vesmírnych plavidiel. Je to veľmi dôležité z toho dôvodu, aby nedochádzalo k degradácií materiálov, z ktorých je stanica postavená. NASA je ohľadom ruského objavu značne skeptická. Kto má však pravdu, ukáže až ďalší výskum.

Zdroj TU

ISS

plankton