Pozvánka, 23. - 25. 9. 2011 - Kurz praktického pozorovania - Digitálna astronómia

logoPozývame Vás, vašich študentov a astronómov amatérov na vzdelávací seminár Kurz praktického pozorovania s tematickým zameraním „Digitálna astronómia“.

Akciu realizuje Hvezdáreň v Partizánskom v spolupráci s Hvezdárňou Valašské Meziříčí p.o., v rámci projektu OBLOHA NA DLANI, ktorý je spolufinancovaný z OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013. Seminár sa uskutoční v Hoteli Partizán na Jankovom Vŕšku v dňoch 23.-25. septembra 2011.

Dole sa nachádza pozvánka aj s prihláškou a definitívna verzia programu seminára.

 

Partneri projektu