Aktuality

16.2.2022
Literárna súťaž "Fantasy asteroid day" a výtvarná súťaž "Misia na asteroid"

Hvezdáreň v Partizánskom vyhlasuje literárnu súťaž "Fantasy asteroid day" a výtvarnú súťaž "Misia na asteroid" "Fantasy asteroid day" je literárna súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh na tému „planétky“ - alias asteroidy, kométy a ďalšie tajuplné malé telesá blízkeho i ďalekého vesmíru! "Misia na...

2.2.2022
Vesmír očami detí 2022

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlasujú XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ

28.1.2022
Súťaž "Vesmírne umenie"

Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE) organizuje súťaž "Vesmírne umenie", ktorého cieľom je, aby si súťažiaci osvojili astronomické poznatky a rozvíjali svoju kreativitu.

28.1.2022
Súťaž "Dotkni sa hviezdy"

Európska asociácia pre vzdelávanie v astronómii (EAAE) a Európske južné observatórium (ESO) opäť organizujú astronomickú súťaž „Dotkni sa hviezdy“. Myšlienkou súťaže je povzbudiť študentov, aby spolupracovali, učili sa o astronómii a objavovali veci pre seba skúmaním informácií o astronomickom objekte.

6.12.2021
Vyhodnotenie súťaže VESMÍR PLNÝ VEDOMOSTÍ 2021

Žiaci 5. ročníka mali opäť možnosť otestovať si svoje vedomosti o vesmíre a všetkým čo s ním súvisí v súťaži "Vesmír plný vedomostí" Najúspešnejším riešiteľom srdečne gratulujeme a ostatným ďakujeme za účasť !

26.11.2021
20 rokov planétky Partizánske

Pred 20. rokmi bola oficiálne pomenovaná planétka Partizánske Medzinárodnou astronomickou úniou, ktorú objavil Peter Kušnirák na observatóriu v Ondřejove v Česku.

22.9.2021
Stellar klub-astronomický krúžok 2021/2022

Astronomický krúžok – TVOJ KONTAKT S VESMÍROM. S T E L L A R K L U B pri hvezdárni v Partizánskom príjme v školskom roku 2021 / 2022 do svojich radov nových členov so záujmom o astronómiu.Ponúkame racionálne využitie voľného času v kolektíve s podobnými záujmami ako máš Ty.

22.9.2021
Festival vedy a techniky 2021

Žiaci základných a stredných škôl majú možnosť do 6.10. 2021 prihlásiť svoje vedátorské projekty do prehliadkovej postupovej súťaže Festival vedy a techniky v rámci Trenčianskeho kraja.

12.7.2021
TechLAB 2021

6. až 8. júla tradične prebiehal už 5. ročník denného letného tábora TechLAB 2021.

9.6.2021
Vyhodnotenie súťaže "LEŤ KU HVIEZDAM-POSTAV SI SVOJ HVIEZDOLET"

Vyhodnotenie súťaže "Postav si svoj hviezdolet"