Súťaž "Hviezdne safari - Postav si svojho hviezdneho miláčika"

Súťaž "Hviezdne safari - Postav si svojho hviezdneho miláčika"

Hvezdáreň v Partizánskom

v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Národná zoologická záhrada Bojnice a

Zelená župa - Trenčiansky samosprávny kraj

vyhlasujú 3D výtvarnú súťaž

pre žiakov základných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 

„Postav si svojho hviezdneho miláčika“

 

Výtvarná technika: 3D tvorba

Téma: na hviezdnej oblohe môžeš nájsť 88 súhvezdí, z ktorých približne polovica má svoj obraz spojený so súčasnou faunou.

 

Po vzore starých gréckych báji vytvor 3D model svojho hviezdneho (zvieratníkového) miláčika.

 

Veková kategória: žiaci základných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vybraných vekových kategóriách:

 

  1. kategória: I. stupeň ZŠ
  2. kategória: II. stupeň ZŠ

 

Podmienky súťaže:

Do súťaže budú prijaté iba 3D práce vyhotovené z rôznych materiálov, najlepšie z recyklovaných, ako sú PET fľaše alebo triedený odpad. Každý účastník môže zaslať do súťaže maximálne jedno dielo, počet súťažných prác za školu nie je obmedzený. Výtvarne práce s inou tematikou budú zo súťaže vyradené. Výtvarne práce sa stavajú majetkom organizátora. 

 

Súťaž je určená pre jednotlivcov alebo tím. Maximálny počet súťažiacich v jednom tíme je v počte dvoch žiakov.

 

Svoje práce môžete posielať od 1. januára 2024 do 31. mája 2024 vo forme fotografie na email hvezdap@hvezdaren.sk, hvezdarpartizanske@gmail.com alebo poštou na adresu: Hvezdáreň v Partizánskom, Malé Bielice 177, 95804 Partizánske.

 

Súťažné práce, posielané poštou, označte na zadnú stranu nasledovne:

 

3D súťaž – „Postav si svojho hviezdneho miláčika“ +  Názov diela

 

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov a sídlo školy
  • kontaktná adresa
  • súťažná kategória
  • mesiac a rok narodenia
  • tel. a e-mailový kontakt, prípade žiakov mladších ako 18 rokov aj kontaktné údaje na zákonného zástupcu.

 

Výtvarné diela budú predložené na posúdenie porote zostavenej z pedagógov výtvarnej výchovy a odborných pracovníkov z Hvezdárne v Partizánskom, ZOO Bojnice a Zelenej župy TSK.

Vyhodnotenie výsledkov súťaže spolu s vyhlásením víťazných návrhov, menom a priezviskom súťažiaceho a ďalšími údajmi (napr. príslušnosťou k škole) budú zverejnené na webovom portáli Hvezdárne v Partizánskom a Zoo Bojnice. Výstava víťazných prác bude sprístupnená pri vyhodnotení literárnej súťaže – Príbehy z hviezdnej oblohy – v júni 2024.

Prihlásením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, bydlisko alebo adresa školy, mailová adresa, za účelom spracovania a zverejnenia výsledkových listín na webových stránkach www.hvezdaren.sk, www.zoobojnice.sk a na ich sociálnych sieťach. Súhlas súťažiaci poskytuje na obdobie počas trvania súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia.

 

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 31. 5. 2024 ● SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE: jún 2024

 

Adresa na zasielanie príspevkov: hvezdap@hvezdaren.sk, hvezdarpartizanske@gmail.com

Bližšie informácie:

Web: www.hvezdaren.sk

Tel: 038/749 71 08

Email: hvezdap@hvezdaren.sk

poster