Hlavná stránka


Stellarclub -  Astronomický krúžok Ak máš záujem o astronómiu stretávame sa každý piatok o 16:00. Prvé stretnutie sa uskutoční 23. septembra o 16:00 vo Hvezdárni v Partizánskom.HST lab 2016 Vo Hvezdárni v Partizánskom boli aktivity v rámci astronomického tábora pod názvom HST - Letné Astronomické Bádanie - Dobrodružstvo so svetlom splnené nad očakávania.Minitábor bádateľov V čase od 7. júla do 10 júla 2016, hostila Hvezdáreň v Partizánskom skupinu mladých bádateľov z východného Slovenska na ich ceste za tajomstvami vedy. Program, ktorí pre nich nachystali ich animátori a na ktorom sa organizačne podieľala aj Hvezdáreň v Partizánskom im otvoril okná dokorán nových vedomostí.Pozorovanie bleskov počas noci z 2 - 3. júla Pozorovanie a fotografovanie bleskov počas búrky. Nie len to, ale aj čo je blesk sa dozviete v tejto zaujímavosti.Ilustračný obrázokV spolupráci s bývalým učiteľom matematiky, Dušanom Jedinákom, Vám chceme v pravidelných intervaloch približovať životy osobností, ktoré sa pričinili o rozvoj vedy.

Prinášame Vám prvý príspevok v našom seriáli ktorý nájdete v sekcii Zaujímavosti .

Dirac Zasiahol do kvantovej mechaniky a elektrodynamiky, teórie polí a elementárnych častíc i do teórie gravitácie. Za objav nových produktívnych foriem atómovej teórie získal spolu so Schrödingerom Nobelovu cenu.

Heisenberg Stal sa jedným z najmladších nositeľov Nobelovej ceny. Formuloval matematický aparát maticovej formy kvantovej mechaniky (1925), vyjadril relácie neurčitosti v mikrosvete, navrhol model štruktúry atómového jadra skladajúceho sa z protónov a elektrónov a zdôvodnil teóriu jadrových síl.

Bohr Svojimi princípmi komplementarity a korešpondencie otvoril cestu pre poznanie mikrosveta a postavil most medzi klasickou a kvantovou fyzikou. Spojil tri odľahlé oblasti fyziky: spektroskopiu, atómovú fyziku a kvantovú teóriu. Prispel k teórii atómového jadra, sprehľadnil teoretický základ periodickej sústavy prvkov. Vtlačil výraznú pečať fyzikálnemu mysleniu 20. storočia.

Born Vedel, že vesmír nie je nemenné usporiadanie objektov. Uznal, že si nemôžeme odmyslieť spôsob nášho vnímania sveta. Informácie získané z prírody musíme interpretovať, bez úsudku neexistuje medzi nami výmena informácií.

Informácie o svetelnom znečistení Na základe diskusie s návštevníkmi sme na stránku pridali odkazy ohľadom svetelného znečistenia.Einstein Pocítil účinnosť vedeckého poznania i hlbokého významu ľudskosti. Skúmal vedeckú pravdu a odhalil harmonickú krásu, túžil po súlade človeka so svetom, aby spoznal zázrak skúmajúcej vedy a nezištnej ľudskej spolupráce.

Jeans Spoznal, že pre jasné, úplné, ale aj prirodzené vysvetlenie prírodných javov je najlepší matematický výklad, vyjadrenie v pojmových štruktúrach matematiky.

Stefanik Vedel v sebe zlúčiť exaktnosť vedca s rojčivo-dobrodružným mládencom, strohý úsudok s fantáziou umelca, závratné okamihy s vypätím vôle. Zostane zapísaný medzi hvezdárov, cestovateľov, vojakov, diplomatov, samotárov i očarujúcich spoločníkov, medzi Slovanov i svetoobčanov. Hľadal vo vede, v spoločenskom zápase i v politike ozvenu svojej duše.

Curie Presadila svoj bystrý um i talent pre prírodné vedy. Spolu so svojím manželom Pierrom Curie preskúmali žiarenie uránu a objavili dva nové prvky - polónium a rádium. Ako prvá žena získala Nobelovu cenu, dokonca dvakrát (1903 za fyziku, 1911 za chémiu), stala sa prvou profesorkou na univerzite v Paríži.

Súťaž - Posol hviezdnych diaľav Tvorivá celoštátna súťaž Matice slovenskejPlanck Po celý život vydržal s presvedčením, že zákony nášho myslenia súhlasia so zákonitosťami, ktoré prijímame z vonkajšieho sveta, a udržal si presvedčenie o tom, že rozumne uvažujúci človek môže tieto zákonitosti vysvetliť čistým myslením.

Ciolkovskij Túžil prekonať príťažlivosť Zeme, dopraviť človeka do kozmu, medziplanetárne lety uskutočniť viacstupňovými raketami.

Röntgen Svojim životom a vedeckým dielom vytvoril príklad sebavedomého, ale zdržanlivého a svetskou slávou pohŕdajúceho učenca. Stal sa pre nás poučením v oblasti vedeckej zodpovednosti i ľudskej obetavosti.

Petzval Matematik a konštruktér objektívov, Európan s koreňmi na slovenskom Spiši, usmernil myslenie v optike využitím matematických úvah. Zaslúžil sa o rozvoj modernej fotografickej optiky. Jeho meno nevymizne z pamäti, pokiaľ fotografie budú tešiť ľudské oči. Aj jeden kráter na odvrátenej strane Mesiaca nesie meno – PETZVAL.

Faraday Jeho odhalenie elektromagnetickej indukcie, zákony elektrolýzy, poznanie benzénu, skúsenosti s výrobou optických skiel a oceľových zliatin ovplyvnili vtedajšiu teóriu i prax. Poznatky tohto muža zmenili obraz sveta. Veda začala prispievať k uľahčeniu ľudských technických starostí.
 

Pripravujeme

05.11.2016 - 05.11.2016 1. sobota v novembri - Hviezdny cestopis 07.11.2016 - 11.11.2016 Týždeň vedy a techniky 2016 16.11.2016 - 16.11.2016 Populárne o vede - Po stopách Rosetty 01.5.2017 - 30.6.2017 Stretnutie s vesmírom

viac>>

Pozorovania pre verejnosť

Zem naživo

prostredníctvom ISS

Festival vedy a techniky

Festival vedy a techniky je prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumno-vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie.

Prenosný Vesmír

 

Ponúkame Vám

vzrušujúci spôsob ako sa dozvedieť viac z astronómie.

Realizované projekty

planétka Partizánske

Cenník

Cenník služieb hvezdárne

viac>>

Užitočné aplikácie

Tajomstvá vesmíru, ktoré nám môžu odhaliť aj naše chytré telefóny

Počasie u nás

Planétka Partizánske

Planétka Partizánske

Sledujte nás

logo facebook twitter logo

Online záznam SID monitora

Kliknite pre zobrazenie...

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania vo hvezdárni.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2016 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4
Podujatia na deň 4.10.2016
Svetový kozmický týždeň 2016

04.10.2016, 18:00 - 07.10.2016, 22:00

5
Podujatia na deň 5.10.2016
Svetový kozmický týždeň 2016

04.10.2016, 18:00 - 07.10.2016, 22:00

6
Podujatia na deň 6.10.2016
Svetový kozmický týždeň 2016

04.10.2016, 18:00 - 07.10.2016, 22:00

7
Podujatia na deň 7.10.2016
Svetový kozmický týždeň 2016

04.10.2016, 18:00 - 07.10.2016, 22:00

8
Podujatia na deň 8.10.2016
PartyRobot 2016 - Akcia zrušená

08.10.2016, 10:00 - 08.10.2016, 14:00

9
10 11 12 13 14
Podujatia na deň 14.10.2016
Festival vedy a techniky 2016

14.10.2016 - 14.10.2016

15 16
17 18 19 20 21
Podujatia na deň 21.10.2016
Astrofototech 2016

21.10.2016, 16:00 - 23.10.2016, 12:00

22
Podujatia na deň 22.10.2016
Astrofototech 2016

21.10.2016, 16:00 - 23.10.2016, 12:00

23
Podujatia na deň 23.10.2016
Astrofototech 2016

21.10.2016, 16:00 - 23.10.2016, 12:00

24 25 26 27 28 29 30
31