Súťaž "Hviezdne safari - Príbehy z hviezdnej oblohy"

Súťaž "Hviezdne safari - Príbehy z hviezdnej oblohy"

Hvezdáreň v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Národná zoologická záhrada Bojnice a Zelená župa - Trenčiansky samosprávny kraj vyhlasujú literárnu súťaž

pre žiakov základných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja:

 

„Príbehy z hviezdnej oblohy“

 

Žáner: próza, poézia, fantastický príbeh

Téma: na hviezdnej oblohe môžeš nájsť 88 súhvezdí, z ktorých približne polovica má svoj obraz spojený so súčasnou faunou.

Po vzore starých gréckych báji popusti uzdu svojej fantázie a napíš svoj hviezdny príbeh o svojom zvieracom (zvieratníkovom) miláčikovi.

Veková kategória: Žiaci základných škôl v pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja vo vybraných vekových kategóriách:

 

  1. kategória : I. stupeň ZŠ
  2. kategória : II. stupeň ZŠ

 

Podmienky súťaže:

Každý účastník môže zaslať 1-3 príspevky (originály, ktoré ešte neboli nikde zverejnené) v rozsahu najviac 5 strán v elektronickej forme vo formáte pdf, .doc, .docx na adresu hvezdap@hvezdaren.sk , hvezdarpartizanske@gmail.com od 1. januára 2024 do 31. mája 2024.  Na každú prácu je potrebné uviesť meno a priezvisko, vek, bydlisko alebo adresu školy, ktorú súťažiaci navštevujú, mailovú adresu, prípade žiakov mladších ako 18 rokov aj kontaktné údaje na zákonného zástupcu. Súťažné práce nevraciame. Odbornú porotu vymenujú vyhlasovatelia súťaže. Súťaž je určená pre jednotlivcov alebo tím. Maximálny počet súťažiacich v jednom tíme je v počte dvoch žiakov.

 

Výsledky budú zverejnené počas vyhodnotenia súťaže, na webe Hvezdárne v Partizánskom a spoluorganizátorov súťaže.

Ocenení získajú vecné ceny a možnosť publikovania v astronomickom časopise Kozmos.

 

Prihlásením sa do súťaže súťažiaci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, vek, bydlisko alebo adresa školy, mailová adresa, za účelom spracovania a zverejnenia výsledkových listín na webových stránkach www.hvezdaren.sk, www.zoobojnice.sk a ich sociálnych sieťach. Súhlas súťažiaci poskytuje na obdobie počas trvania súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia.

 

UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 31. 5. 2024 ● SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE: jún 2024

 

Adresa na zasielanie príspevkov: hvezdap@hvezdaren.sk, hvezdarpartizanske@gmail.com

Bližšie informácie:

Web: www.hvezdaren.sk

Tel: 038/749 71 08, Email: hvezdap@hvezdaren.sk

poster