Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
19.10.2016 Zmluva o dielo č.01/2016, O.Kamenský, október 2016 dokumenty/zmluvy/10_2016/kamenský.pdf PDF kópia 338,93 kB
2.9.2016 Zmluva č.102-21-608/2016 o poskytnutí priestorovej observačnej služby dokumenty/zmluvy/09_2016/Zmluvač102-21-608 2016 podpis.pdf PDF kópia 3,02 MB
22.8.2016 Zmluva č.592/2016 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/08_2016/scan0018.pdf PDF kópia 1,11 MB
4.5.2016 Zmluva o reklame dokumenty/zmluvy/05_2016/Zmluva o reklame.PDF PDF kópia 4,39 MB
21.4.2016 Zmluva č.274/2016 dokumenty/zmluvy/04_2016/Zmluva č.274_2016.PDF PDF kópia 1,2 MB
17.3.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom KKSR na rok 2016 č.MK-4403/2016/3.2 dokumenty/zmluvy/03_2016/PDF_Output.PDF PDF kópia 6,1 MB
30.11.2015 Zmluva o dielo č.02/12/2015 dokumenty/zmluvy/01_2016/Zmluva o dielo č.02122015.pdf PDF kópia 2,82 MB
10.8.2015 Zmluva o poskytnutí grantu č.NA15_034 dokumenty/zmluvy/09_2015/ZoPG_č.NA15_034.PDF PDF kópia 2,67 MB
1.7.2015 Zmluva č.435/2015 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/07_2015/Zmluva435_2015.pdf PDF kópia 4,89 MB
19.3.2015 Zmluva č.173/2015 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/04_2015/Zmluva_č_173_2015.pdf PDF kópia 4,51 MB
25.2.2015 Zmluva o prenájme výstavy "Sea - Scientific Toy/ More - Vedecká hračka" dokumenty/zmluvy/03_2015/Zmluva o prenajme_VedeckaHracka.pdf PDF kópia 1,17 MB
10.2.2015 Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 9325500215 dokumenty/zmluvy/02_2017/Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu 9325500215.pdf PDF kópia 1,74 MB
4.8.2014 Zmluva o dielo, M.Leskovjan, august 2014 dokumenty/zmluvy/09_2014/M_Leskovjan_August2014.PDF PDF kópia 2,05 MB
4.8.2014 Zmluva o dielo, M.Jedlička, august 2014 dokumenty/zmluvy/09_2014/Jedlicka_August2014.PDF PDF kópia 2,08 MB
1.8.2014 Zmluva o dielo, L.Assmann, august 2014 dokumenty/zmluvy/09_2014/L_Assman_August2014.PDF PDF kópia 2,05 MB
1.8.2014 Zmluva o dielo, R.Rajchl, august 2014 dokumenty/zmluvy/09_2014/R_Rajchl_august_2014.PDF PDF kópia 2,63 MB
25.7.2014 Protokol č.2014/0246 o zverejnení majetku TSK do správy Hvezdárne v Partizánskom dokumenty/zmluvy/08_2014/Protokolys0001.PDF PDF kópia 5,75 MB
24.6.2014 Dodatok č.2014/0064-1 dokumenty/zmluvy/07_2014/PDF_scan.PDF PDF kópia 338,75 kB
25.2.2014 Dohoda o poskytovaných službách dokumenty/zmluvy/03_2014/zmluvaRK.pdf PDF kópia 97,11 kB
19.2.2014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 2014/0064 /ZmluvaAstroCom.pdf PDF text 8,23 MB