Hvezdáreň v Partizánskom

Detekcia slnečného vzplanutia, 19-01-2010

SID monitor zaznamenal 19. Januára o 13:40 UTC slnečnú erupciu. Na grafe je to vidieť výraznou zmenou krivky v danom čase. Rovnakú zmenu zaznamenal SID monitor Rudolfa Slošiara z Bojníc a SID monitor Vladimíra Karlovského z Hvezdárne a planetária M. R. Štefánika v Hlohovci.

 

Zmena krivky na grafe zo SID monitora

 

Vizuálne pozorovanie pomocou kozmickej sondy NASA Stereo B túto erupciu potvrdilo a podľa dostupných údajov sa jednalo o erupciu triedy M2. Ide teda o najväčšiu erupciu na Slnku za posledné dva roky. Jej zdrojom bola slnečná škvrna s číslom 1039.

 

Erupcia viditeľná pomocou sondy Stereo B

 

Keď vezmeme do uváhy, že v čase detekcie nebola táto škvrna zo Zeme viditeľná, erupcia  mohla byť omnoho silnejšia ako by sa dalo predpokladať z jej klasifikácie. Škvrna sa nachádza v aktívnej oblasti , kde boli od 17. januára zaznamenané ďalšie tri erupcie a z pozorovaní vyplýva, že táto oblasť sa neukľudnila ani po tejto mohutnej erupcii.