Hlavná stránka / Zaujímavosti / Spomienky na význačných fyzikov / Niels BOHR – veľmajster diskusie

Niels BOHR – veľmajster diskusie

Spoznávaná príroda

Niels BohrV zamyslení sedeli vedľa seba. "Boh neponecháva nič na náhodu ... Boh nie je zlomyseľný." „Prestaň radiť Pánu Bohu, čo má robiť." Einstein i Bohr kládli jednoduché otázky prírode, aby sa dozvedeli, ako myslí Boh. Poznávanie je náš osud. Sme svedkami aj objektmi pokusu, v ktorom sa porovnáva racionálna inteligencia s reflexným konaním.
"Život bude vždy zázrakom. Mení sa však pomer medzi pocitom zázraku a odvahou ku snahe o porozumenie."

Ponúkol inú predstavu

Niels Bohr"Ak sa jedná o atóm, musí človek hovoriť rečou básnikov. Básnikom predsa tiež nezáleží na tom, aby popísali fakty, ale aby vytvárali obrazy."
Niels Bohr (7.10.1885-18.11.1962) dánsky fyzik, vybudoval obraz sveta vo vnútri atómu, prispel k tomu, aby sa dal popísať číselne, aby bol vyjadrený matematicky. Svojimi princípmi komplementarity a korešpondencie otvoril cestu pre poznanie mikrosveta a postavil most medzi klasickou a kvantovou fyzikou. Spojil tri odľahlé oblasti fyziky: spektroskopiu, atómovú fyziku a kvantovú teóriu. Prispel k teórii atómového jadra, sprehľadnil teoretický základ periodickej sústavy prvkov. Vytlačil výraznú pečať fyzikálnemu mysleniu 20. storočia.
Mal neobyčajnú silu vnútorného pohľadu, vedel sa vcítiť do fyzikálnych skutočností. Spoznal. že pri hľadaní harmónie sveta sme v dráme života súčasne divákmi i hercami.
"Vonkajší svet nemôžeme už len pozorovať, ale musíme ho prijať ako niečo, k vytváraniu čoho sami prispievame."
Objavil skutočnosť ako kvalitatívne diferencovanú, pestrú, bohatú na výchylky, náhody i paradoxy. Bohr uznal, že človek tento svet vykladá nielen zvonka, ale aj v hlbokej ponorenosti do neho. Pozorne študoval správanie sa hmoty na úrovni rozmerov atómov. Celá mnohofarebnosť sveta sa dala opísať jednotne kvantovými skokmi v atóme. Chcel získať neprotirečivú mechaniku mikrosveta. Spoznal, že
"pojmy častica a vlna sa dopĺňajú tým, že si navzájom odporujú, sú komplementárnymi obrazmi skutočnosti."
Takto nezlučiteľné javy sa navzájom dopĺňajú a tým o sebe podávajú určitú spoločnú predstavu. Pri popise javov v atóme treba zohľadniť aj interakciu objektu s makrosvetom. To, čo my vlastne môžeme zistiť, je v skutočnosti vzájomné pôsobenie rozličných systémov. Vo svojom princípe korešpondencie vyslovil Bohr požiadavku, aby kvantová fyzika dávala tie isté výsledky ako klasická fyzika v limite veľkých kvantových čísel. Pochopil, že vnútro hmoty je svetom pravdepodobnostných zákonitostí.

Skoro neskutočná skutočnosť

Niels BohrZačínal svoje tvrdenia ako fyzik a končil ako filozof. Vedel, že
"veda nie je zamestnanie, je to vášeň..."
Srdcom bol umelec. Prežíval city, myšlienky í vzorce. Vkladal do výskumu vedeckých problémov celú svoju osobnosť i citlivú dušu. Skákal cez priepasti toho, čo sa nedalo logicky zdôvodniť. Pripravil rozhodnú zmenu pojmov, ktoré sa dovtedy používali na základný popis prírody. Uviedol do života pravdepodobnostnú príčinnosť. V mikrosvete, svete ľahkých a rýchlych vecí, kde vlna predstavuje neohraničenosť v priestore, spojitosť a častica je predstavou skoncentrovanosti v bode, nespojítosti, odhalil, že klasicky nezlučiteľné pojmy a vylučujúce sa obrazy sa môžu vzájomne dopĺňať.
"Existuje veľké množstvo javov, ktorých vlastnosti sa dopĺňajú v tom zmysle, že poznanie jednej vlastnosti javu principiálne vylučuje možnosť poznania vlastnosti inej."
Spoznal koexistenciu protikladov. Pomedzie makrosveta a mikrosveta je prelomom medzi klasickou kauzalitou a náhodnou pravdepodobnosťou. Boh môže hádzať kockami. Skutočnosť je oveľa fantastickejšia, než sme schopní vidieť cez úzke štrbiny, ktoré predstavujú naše zmysly a náš jazyk.
"Vo svete je toľko vážnych vecí, že o nich možno iba žartovať."

Neurčitosť otázok i odpovedí

Niels Bohr a Albert EinsteinNiels Bohr hľadal medzi prírodnými javmi základné vzťahy. Svojich študentov učil netradične premýšľať v ovzduší porozumenia, tolerancie a duchovnej slobody.
"Nikdy som sa nebál ukázať mladému človeku, že sám som hlúpy. Nikdy som sa nebránil vyhroteniu rozdielnych a navzájom si odporujúcich stanovísk. Bol som vždy proti tomu, aby sa vyslovovali „konečné a určité" súdy. Zdá sa mi, že otázku treba udržoval v stave neurčitosti a nikdy nestrácať zmysel pre humor. Uznal, že znalcom je človek, ktorý na základe trpkých skúsenosti mohol spoznať všetky možné omyly, čo jestvujú na poli jeho špecializácie."
V matematike odhalil viac než vedu, chápal ju ako jazyk.
"Matematika sa podobá určitému druhu spoločného jazyka, uspôsobenému na vyjadrovanie vzťahov, ktoré buď nie je možné alebo je zložité objasňovať slovami."
Všetko to neobyčajné, čo spoznal skúmaním prírody, nazval skromný a duchaplný Bohr kúskom reality. Svoje prednášky často začínal slovami:
"Všetky vety, ktoré vyslovím, musíte považoval za otázky a nie za tvrdenia."

Hlboko ľudský, bádateľský zanietený

Niels Bohr a Max PlanckPatrí k tým, čo menili dejiny prírodovedy. Presvedčoval silou svojich argumentov, i keď ho prezývali majster šerosvitu a Sokrates fyziky. Bol vždy zameraný na fundamentálny výklad sveta. Vytvoril trvalé spojenie fyziky a filozofie, kde láska k poznaniu sprevádza lásku k človeku. Bol citlivý humanista, tolerantný učiteľ, dobrý otec početnej rodiny, úprimný a dobrosrdečný človek. Ruský fyzik I. Tamm sa o ňom vyjadril: "Každý, kto mal šťastie sa s ním osobne poznať, bol očarený a podmanený jeho osobnosťou, jeho prostotou, srdečnosťou a dobroprajnosťou. Bohr bol ozajstným stelesnením ľudskosti a dobroty v pravom zmysle slova."
Vyžadoval
"zodpovednosť, ktorá je spojená s akýmkoľvek zdokonaľovaním nášho poznania, ktorého cieľom je panstvo nad silami prírody."
O jeho smútku z vyrobenej a použitej atómovej bomby napísal Oppenheimer: "Bol príliš múdry, preto nebolo možné ho utešiť." Niels Bohr vytrvale presvedčoval. že
"výsledky ľudského rozumu musia slúžiť ľudstvu a nikdy nesmú byť použité na nehumánne ciele."
Bol majstrom v domýšľaní problémov až do konca, v neúprosnom zápase proti sebaklamu a v odvahe nedať sa zastrašiť zdanlivo neprekonateľnými prekážkami. Zosnoval jedinečný fyzikálny dialóg storočia.

Vtipné pointy

Zaujímavé je prirovnanie charakterizujúce naše poznanie, ktoré šíril aj Niels Bohr: Stretli sa traja čínski mudrci, aby ochutnali ocot. "Sladký," povedal prvý mudrc. "Kyslý," povedal druhý. "Čerstvý," povedal Lao-c.
V Bohrovej pracovni visela podkova - pre šťastie. Zvedavý novinár po otázke, či vedec ako on verí poverám, dostal od Bohra odpoveď:
"Samozrejme neverím, ale ono to vraj prináša šťastie aj tým, čo neveria."
Dôsledný hľadač pravdy Niels Bohr patri k ľuďom kráčajúcim krokmi bohov.
Dušan Jedinák


 

Pripravujeme

16.10.2020 - 16.10.2020 Festival štyroch živlov 2020 16.10.2020 - 16.10.2020 Festival vedy a techniky 2020 04.10.2020 - 10.10.2020 Svetový kozmický týždeň 2020 - Satelity zlepšujú život 02.10.2020 - 25.6.2021 Stellar klub-astronomický krúžok 2020/2021

viac>>

AstroQ

Každé tri mesiace, Vám ponúkame Quantum kvalitných informácii.

Na stiahnutie číslo:

AstroQ4_2019

Pozorovania pre verejnosť

Uskutočnené podujatia

Zem naživo

prostredníctvom ISS

Festival vedy a techniky

Realizované projekty

Cenník

Užitočné aplikácie

Tajomstvá vesmíru, ktoré nám môžu odhaliť aj naše chytré telefóny

Počasie u nás

Planétka Partizánske

Planétka Partizánske

Sledujte nás

logo facebook twitter logo

Online záznam SID monitora

Kliknite pre zobrazenie...

INFO MAILOM

Registrujte sa pre bezplatný odber noviniek z diania vo hvezdárni.

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac September 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30