Zmluvy

Dátum uzatvorenia Názov PDF
28.12.2018 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č.7645/2018 dokumenty/zmluvy/01_2019/ciastkova zmluva o združenej dodávke elektrinyč_7645_2018.pdf PDF kópia 1,58 MB
28.12.2018 Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 5100021363/MO dokumenty/zmluvy/01_2019/ciastkova zmluva o  dodávke plynu č_5100021363_MO.pdf PDF kópia 1,96 MB
6.12.2018 Kúpna zmluva č. Z201853613_Z dokumenty/zmluvy/12_2018/ZmluvaScholtz.PDF PDF kópia 203,64 kB
8.8.2018 Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre vykon funkcie zodpovednej osoby dokumenty/zmluvy/09_2018/Zmluva o odbornej a technologickej pomoci a pre vykon funkcie zodpovednej osoby.PDF PDF kópia 367,87 kB
28.5.2018 Zmluva č. 2018zam141 o poskytnutí daru na účely realizácie projektu dokumenty/zmluvy/06_2018/zmluva_č2018zam141oPoskytnutíDaru.pdf PDF kópia 10,35 MB
3.5.2018 Zmluva. č 255/2018 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/05_2018/dotacie mesto2018.pdf PDF kópia 1,19 MB
2.5.2018 Darovacia zmluva - Ing.Terézia Obertová dokumenty/zmluvy/10_2022/darovacia-tereziaobertová_compressed.pdf PDF kópia 709,01 kB
26.4.2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2018 č. MK - 4073/2018/3.2 dokumenty/zmluvy/05_2018/Dotácia_MKSR.pdf PDF kópia 2,55 MB
24.8.2017 Prevzatie zmluvných práv a povinností dokumenty/zmluvy/09_2017/Prevzatie zmluvnych prav a povinnosti.pdf PDF kópia 756,21 kB
11.7.2017 Zmluva o dielo dokumenty/zmluvy/07_2017/Zmluva o dielo 2017a.pdf PDF kópia 727,11 kB
2.6.2017 Zmluva o výpožičke č.TM-6/2017 dokumenty/zmluvy/06_2017/Zmluva o výpožičke_č_TM_6_2017.pdf PDF kópia 673,37 kB
18.5.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom rozpočtu MK SR na rok 2017 č. MK - 4000/2017/3.2 dokumenty/zmluvy/05_2017/ZmluvaOposkytnutiDortácieZoŠR_č_MK_4000_2017_3_2.pdf PDF kópia 991,8 kB
17.3.2017 Zmluva. č 148/2017 o poskytnutí dotácie dokumenty/zmluvy/03_2017/Zmluva.č148_2017 o poskytnutí dotácie.pdf PDF kópia 255,95 kB
28.12.2016 Dohoda o primeranom znášaní nákladov na údržbu nehnuteľnosti zaťaženej vecným bremenom a podmienkach využívania práv k nehnuteľnosti zodpovedajúcich zákonnému vecnému bremenu dokumenty/zmluvy/12_2016/scan0038.pdf PDF kópia 4,06 MB
21.12.2016 Čiastková zmluva o združenej dodávke elektriny č. 6236/2016 Zmluva_MagnaEnergia.pdf PDF text 2,26 MB
12.12.2016 Čiastková zmluva o dodávke plynu č. 5100021363/4100022235 dokumenty/zmluvy/Zmluva_SPP.pdf PDF text 2,37 MB
21.10.2016 Darovacia zmluva - VIPO, a.s. Partizánske dokumenty/zmluvy/11_2016/Darovacia zmluva - VIPOasPartizanske.pdf PDF kópia 709,56 kB
19.10.2016 Zmluva o dielo č.04/2016, P.Kollárik, október 2016 dokumenty/zmluvy/10_2016/kollarik.pdf PDF kópia 1,18 MB
19.10.2016 Zmluva o dielo č.03/2016, M.Mičúch, október 2016 dokumenty/zmluvy/10_2016/micuch.pdf PDF kópia 1,78 MB
19.10.2016 Zmluva o dielo č.02/2016, M.Kamenický, október 2016 dokumenty/zmluvy/10_2016/kamenický.pdf PDF kópia 363,7 kB