Aktuality

Deň hvezdárni a planetárií 2024

Podujatia pripravované astronomickými zariadeniami po celej krajine vychádzajú z dlhoročnej tradície Európskeho dňa planetárií, ktorá bola založená v prvej polovici 90. rokov 20. storočia z iniciatívy pracovníkov planetária v talianskej Brescii.

Čo vieš o hviezdach? 2024 - Regionálne kolá

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami vyhlasuje súťaž - Čo vieš o hviezdach?

Výsledková listina "Príroda plná vedomostí" 2024

Aj tento rok sme vo hvezdárni v Partizánskom a CVC Bánovce nad Bebravou už tradične začali súťažou "Príroda plná vedomostí“. Na súťažiacich čakali otázky z učiva prírodovedy ale aj otázky, ktoré otestovali vedomosti žiakov z oblasti prírodných javov súvisiacich s vesmírom

Oznam pre verejnosť -obmedzený prístup do hvezdárne

Vážení návštevníci Hvezdárne v Partizánskom, dovoľujeme si Vás informovať, že od 19. januára 2024 až do odvolania je pre ulicu Dolinky, ktorá vedie k budove hvezdárne, obmedzený prístup pre motorové vozidlá a chodcov z dôvodu výkopových prác pre výstavbu kanalizácie okolitých domových jednotiek.

Astronomická olympiáda 2024

Astronomická olympiáda je vedomostná súťaž určená pre jednotlivcov, študentov základných a stredných škôl. Jej cieľom je vzdelávanie v oblasti astronómie a astrofyziky, ako aj výber reprezentantov na Medzinárodnú olympiádu z astronómie a astrofyziky.

Vesmír očami detí 2024

XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ

Pripravované podujatia

1.2.2024 - 30.4.2024

Súťaž - Čo vieš o hviezdach? 2024

Súťaž - Čo vieš o hviezdach? 2024