Aktuality

12.1.2023
Vesmír očami detí 2023

XXXVIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ

19.12.2022
Oznam pre verejnosť

Hvezdáreň v Partizánskom je v čase od 23.12.2022 pre verejnosť zatvorená. Vstup na večerné pozorovavie pre verejnosť bude možný od 11.1.2023

16.12.2022
Súťaž "A človek vstúpil na Mesiac"

Vyhodnotenie online súťaže ,,A človek vstúpil na Mesiac"

9.12.2022
Vyhodnotenie súťaže "VESMÍR PLNÝ VEDOMOSTÍ" 2022

Aký je vesmír, čo o ňom vieme, tieto a ďalšie otázky boli náplňou kvízovej súťaže " Vesmír plný vedomostí", ktorú pripravila Hvezdáreň v Partizánskom aj v roku 2022.

5.12.2022
Online súťaž "A človek vstúpil na Mesiac"

Online súťaž pre žiakov 5. až 8. ročníka základných škôl okresu Partizánske.

23.11.2022
Kalendár Hvezdárne v Partizánskom 2023 "Vaše okno do VESMÍRU"

Záver kalendárneho roka 2022 sa neúprosne blíži a pokiaľ ešte nemáte vybratý kalendár na rok 2023, tak Hvezdáreň v Partizánskom pripravila pri príležitosti 35. výročia od prvého otvorenia hvezdárne nástenný kalendár "Vaše okno do VESMÍRU"

21.11.2022

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied spoločne s partnermi z ostatných krajín Vyšehradskej skupiny pripravili súťaž, ktorej cieľom je zmapovať zaujímavé astronomické miesta, zariadenia a objekty v krajinách V4. Príspevky do súťaže o zaujímavé ceny je možné zasielať do 15. decembra 2022.

21.10.2022
Festival vedy a techniky 2022-krajské kolo

Dňa 14.10.2022 bolo v priestoroch MUA Partizánske pripravených 11. tímov s úlohou predstaviť, odprezentovať a obhájiť svoje vedátorske projekty pred odbornou komisiou. V jednotlivých projektoch bola v tomto ročníku zastúpená hlavne robotika, informačné technológie, ale aj astronómia a ekológia.

5.10.2022
Vyhodnotenie súťaží "Fantasy asteroid day" a "Misia na asteroid"

Pri príležitosti medzinárodného Dňa asteroidov 2022, Hvezdáreň v Partizánskom vyhlásila literárnu a výtvarnú súťaž zameranú na tému planétok-asteroidov. Do 30. júna 2022 mali žiaci Trenčianskeho kraja šancu zapojiť sa do literárnej súťaže „Fantasy asteroid day“ a výtvarnej súťaže „Misia na asteroid“ a 30....

19.9.2022
Stellar klub-astronomický krúžok 2022/2023

Astronomický krúžok – TVOJ KONTAKT S VESMÍROM. S T E L L A R K L U B pri hvezdárni v Partizánskom príjme v školskom roku 2022 / 2023 do svojich radov nových členov so záujmom o astronómiu.