Hvezdáreň v Partizánskom

Aktuality

21.11.2022

Slovenská astronomická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied spoločne s partnermi z ostatných krajín Vyšehradskej skupiny pripravili súťaž, ktorej cieľom je zmapovať zaujímavé astronomické miesta, zariadenia a objekty v krajinách V4. Príspevky do súťaže o zaujímavé ceny je možné zasielať do 15. decembra 2022.

21.10.2022
Festival vedy a techniky 2022-krajské kolo

Dňa 14.10.2022 bolo v priestoroch MUA Partizánske pripravených 11. tímov s úlohou predstaviť, odprezentovať a obhájiť svoje vedátorske projekty pred odbornou komisiou. V jednotlivých projektoch bola v tomto ročníku zastúpená hlavne robotika, informačné technológie, ale aj astronómia a ekológia.

5.10.2022
Vyhodnotenie súťaží "Fantasy asteroid day" a "Misia na asteroid"

Pri príležitosti medzinárodného Dňa asteroidov 2022, Hvezdáreň v Partizánskom vyhlásila literárnu a výtvarnú súťaž zameranú na tému planétok-asteroidov. Do 30. júna 2022 mali žiaci Trenčianskeho kraja šancu zapojiť sa do literárnej súťaže „Fantasy asteroid day“ a výtvarnej súťaže „Misia na asteroid“ a 30....

19.9.2022
Stellar klub-astronomický krúžok 2022/2023

Astronomický krúžok – TVOJ KONTAKT S VESMÍROM. S T E L L A R K L U B pri hvezdárni v Partizánskom príjme v školskom roku 2022 / 2023 do svojich radov nových členov so záujmom o astronómiu.

14.7.2022
TechLAB2022

TechLAB je letný denný tábor, ktorý prostredníctvom spolupráce Amavet klubu č.808 a Hvezdárne v Partizánskom prináša žiakom náučné spojenie robotiky-informatiky a astronómie.

30.6.2022
Oznam o časoch pozorovaní pre verejnosť počas prázdnin

Pripomíname, že počas letných prázdninových mesiacov sú časy pozorovaní pre verejnosť zmenené !!!

27.4.2022
Čo vieš o hviezdach 2022 - Krajské kolo

Výsledky krajského kola súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2022

4.4.2022
Vesmír očami detí 2022 vyhodnotenie

Víťazi a postupujúci regionálneho kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí", ktorých práce sú zaradené do celoslovenského kola.

21.3.2022
Festival 4 živlov 2022

Žiakom základných škôl ponúkame možnosť zapojenia sa hravou formou do vedecko-technickej súťaže, kde majú možnosť bádať a zároveň sa hrať. Po štyroch ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, je vyhlásený 5. ročník súťaže Festival štyroch živlov.

18.3.2022
Čo vieš o hviezdach? 2022 - výsledky regionálne kolo.

Výsledky regionálneho kola súťaže "Čo vieš o hviezdach?"