Aktuality

14.7.2022
TechLAB2022

TechLAB je letný denný tábor, ktorý prostredníctvom spolupráce Amavet klubu č.808 a Hvezdárne v Partizánskom prináša žiakom náučné spojenie robotiky-informatiky a astronómie.

30.6.2022
Oznam o časoch pozorovaní pre verejnosť počas prázdnin

Pripomíname, že počas letných prázdninových mesiacov sú časy pozorovaní pre verejnosť zmenené !!!

27.4.2022
Čo vieš o hviezdach 2022 - Krajské kolo

Výsledky krajského kola súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2022

4.4.2022
Vesmír očami detí 2022 vyhodnotenie

Víťazi a postupujúci regionálneho kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí", ktorých práce sú zaradené do celoslovenského kola.

21.3.2022
Festival 4 živlov 2022

Žiakom základných škôl ponúkame možnosť zapojenia sa hravou formou do vedecko-technickej súťaže, kde majú možnosť bádať a zároveň sa hrať. Po štyroch ročníkoch, o ktoré bol medzi súťažiacimi veľký záujem, je vyhlásený 5. ročník súťaže Festival štyroch živlov.

18.3.2022
Čo vieš o hviezdach? 2022 - výsledky regionálne kolo.

Výsledky regionálneho kola súťaže "Čo vieš o hviezdach?"

22.2.2022
Priebežne vyhodnotenie súťaže Príroda plná vedomostí 2022

Aj tento rok sme vo Hvezdárni v Partizánskom už tradične začali súťažou ,,Príroda plná vedomostí“. Na súťažiacich čakali otázky z učiva prírodovedy ale aj otázky, ktoré otestovali vedomosti žiakov z oblasti prírodných javov súvisiacich s vesmírom.

16.2.2022
Astronomické úkazy 2022

Rok 2022 si pre všetkých nadšencov astronómie pripravil naozaj množstvo krásnych a zaujímavých astronomických úkazov. Pozrite si krátku ukážku toho čo nás čaká v prvom polroku.

16.2.2022
Literárna súťaž "Fantasy asteroid day" a výtvarná súťaž "Misia na asteroid"

Hvezdáreň v Partizánskom vyhlasuje literárnu súťaž "Fantasy asteroid day" a výtvarnú súťaž "Misia na asteroid" "Fantasy asteroid day" je literárna súťaž o najlepší vedecko-fantastický príbeh na tému „planétky“ - alias asteroidy, kométy a ďalšie tajuplné malé telesá blízkeho i ďalekého vesmíru! "Misia na...

2.2.2022
Vesmír očami detí 2022

SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE V SPOLUPRÁCI S HVEZDÁRŇAMI, OKRESNÝMI ASTRONOMICKÝMI KABINETMI,CENTRAMI VOĽNÉHO ČASU A REGIONÁLNYMI OSVETOVÝMI STREDISKAMI vyhlasujú XXXVII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ