Stellar klub

Hvezdáreň v Partizánskom

ponúka všetkým záujemcom o astronómiu Stellar klub-astronomický krúžok

Začíname 6. októbra 2023 v piatok o 16:00

Počas školského roka sa astronomický krúžok koná každý piatok od 16:00 - 18:00hod.

Krúžok je určený pre žiakov základných škôl ale aj pre záujemcov stredných škôl a gymnázií. Stretnutia prebiehajú počas školského roka, raz týždenne, v popoludňajších hodinách, v priestoroch hvezdárne. Astronomický krúžok je bezplatný.

Počas stretnutí sa záujemcovia zoznámia s astronomickou terminológiou, naučia sa pracovať s astronomickými prístrojmi, poznávať objekty nočnej aj dennej oblohy, orientovať sa na oblohe a rozpoznávať súhvezdia.

Zároveň sa venujeme tvorivej činnosti, ktorá súvisí s astronómiou.

Počas prázdnin, sviatkov a mimoriadných dní sa kružok nekoná.