Cenník

Vstupné – exkurzie

Druh vstupného
EUR
deti MŠ: 1,00/osoba
dôchodcovia 1,00/osoba
žiaci ZŠ, študenti SŠ, dospelí 1,00/osoba
vstupné pre školy mesta Partizánske 1,00/osoba
vstupné pri dohode s cestovnou kanceláriou, školou v prírode, prípadne s inou  organizáciou, ktorá zabezpečí väčší počet návštevníkov počas roka 1,00/osoba
pedagogický dozor, telesne hendikepovaní zdarma
organizované podujatia dohodou
3-D projekcia(v cene je zahrnutá cena za 3D okuliare) 3,00/osoba
exkurzia spojená s posedením pri ohnisku 2,00/osoba
Prednáška  "Prenosný vesmír + videoprogram" 2,00/osoba

 

Vstupné – večerné pozorovania, celonočné pozorovania

Druh vstupného
EUR

večerné pozorovanie

2,00/osoba
večerné pozorovanie pre pedagogický dozor a telesne hendikepovaných zdarma

celonočné pozorovanie

6,00/osoba

pozorovanie mimo ponúkané termíny (streda, piatok a prvá sobota v mesiaci)

2€+10€  *

 * Pre pozorovanie a návštevu hvezdárne mimo otváracích hodín je základný poplatok 10.-€,

    ku  ktorému je potrebné pripočítať cenu vstupného na večerné pozorovanie 2.-€ na osobu.

Kultúrnymi poukazmi (KP) môžete na hvezdárni uhradiť len základné vstupné pre školy. (1€)

V prípade večerného pozorovania sú to 2 KP / osoba

Cenník poskytovaných služieb (tovarov) je účinný od 1.1.2016